ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การใช้ used toUsed to
- การใช้ used to do ( เคยทำในอดีต ไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน)
- Be used to doing /someone/something (คุ้นเคยกับการทำ)
- Get used to doing /someone/something (ปรับตัวให้คุ้นเคย)
- การใช้ used to do ( เคยทำในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว) :
Used to + infinitive (in the past)
เช่น
- When I was a postman , I used to walk miles every day.
- We didn’t use to play that game when we were young.
- I used to smoke , but I have been giving it up for ten years.
- We didn’t use to have a computer.
- Did you use to go to London? Yes, I did .
การใช้ be used to doing/ noun (คุ้นเคยกับการทำ) :
be + used to + ing-form / noun

I am a postman, I am used to walking. I can walk miles.
We’re used to getting up early. We do it every day.
He was used to helping his neibours.
We are used to the teacher.
Are they used to staying in a countryside?
John could be used to our culture soon.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น